Huisartsenpraktijk Bordewijk in Den Haag feestelijk geopend

Co-Med heeft op woensdag 8 februari 2023 op feestelijke wijze haar huisartsenpraktijk Bordewijk in Den Haag geopend (Bordewijklaan 7, nabij station Mariahoeve). Deze bestaande praktijk is op 1 februari overgedragen aan Co-Med.

Circa 50 patiënten waren tijdens de opening/inloopavond op 8 februari aanwezig. Onder hen ook huisarts Ronald Hulsebosch (70), hij is al jarenlang werkzaam in deze praktijk. Sinds de overdracht aan Co-Med werkt Hulsebosch als waarnemer in deze praktijk, een van zijn aandachtsvelden is ouderenzorg. Guy Vroemen, algemeen directeur van Co-Med, zei in zijn openingstoespraak, mede namens medisch directeur van Co-Med dr. Guy Schulpen: “Huisartsenpraktijk Bordewijk ligt op een prima bereikbare locatie en beschikt over een uitstekend team voor eerstelijnszorg: huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten en een diëtiste.”

Nieuwe patiënten zijn welkom

Wilja Mulder (regiomanager Randstad Co-Med) en Jikkie Hendriks (manager Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu bij Co-Med) konden op de openingsavond nog méér goed nieuws melden: nieuwe patiënten zijn per direct welkom bij huisartsenpraktijk Bordewijk in Den Haag.

General practice Bordewijk festively opened in The Hague

On Wednesday, February 8, 2023, Co-Med festively opened its general practice Bordewijk in The Hague (Bordewijklaan 7, near Mariahoeve station). This existing practice was transferred to Co-Med on 1 February.

Approximately 50 patients were present during the opening/walk-in evening on 8 February. Among them also general practitioner Ronald Hulsebosch (70), who has been working in this practice for many years. Since the transfer to Co-Med, Hulsebosch has been working as an observer in this practice, one of his areas of interest is elderly care. Guy Vroemen, general director of Co-Med, said in his opening speech, also on behalf of the medical director of Co-Med Dr. Guy Schulpen: “General practice Bordewijk is located in an easily accessible location and has an excellent team for primary care: general practitioners, practice nurses, assistants and a dietician.”

New patients are welcome

Wilja Mulder (regional manager Randstad Co-Med) and Jikkie Hendriks (manager Quality, Health, Safety and Environment at Co-Med) had more good news to report on the opening evening: new patients are immediately welcome at the Bordewijk general practice in The Hague.